Процедури, политика и превантивни мерки за сигурност и безопасност

Процедурите, политиката и превантивните мерки на семеен парк „С МАМА И ТАТЕ В ГОРАТА“ за сигурност и безопасност са съобразени с указанията за функциониране на местата за развлечения в условията на опастност от заразяване с Covid-19 в България, утвърдени от Министерството на туризма на 13.05.2020 г. и одобрени от Министерството на здравеопазването:

  1. На входа на семейния парк e поставен дозатор с дезинфектант.
  2. Гостите трябва да спазват дистанция при регистриране или напускане на обекта.
  3. Групиране на гостите на цялата територия на семейния парк „С мама и тате в гората” не се допуска.
  4. Служител ще следи за спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м.
  5. Разполагането на масите с места на открито ще става по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1.5 м между тях и за не повече от 6 лица на маса.
  6. Масите с места на открито се почистват и дезенфектират преди използването им от гостите.
  7. На територията на обекта са налични информационни табели за основните хигиенни практики, които трябва да се спазват от служители и посетителите.
  8. Всички служители са преминали през първоначален инструктаж за спазване на санитарните и хигиенни мерки.